sm4tfe är qrv på 145.2375 med en icom  25 watt 

 DVRPTR ses på bilden + radio

 

urcall  cqcqcq

sm4tfe c

sm4tfe g

singnal din